Möt Kemajl: anläggningstekniker med järnvägskompetens

På Eltel kan anställda utveckla sin kompetens på olika sätt. Anläggningstekniker Kemajl Mustafa har gått extra utbildningar till exempel för att kunna arbeta inom järnvägen. Och han vill gärna gå fler.

Hej Kemalj, vad har du för utbildning i grunden?

- Jag har gått elprogrammet i Gislaved. Men flyttade till Helsingborg och där fick jag jobb som fibertekniker hos Eltel, men via en bemanningsfirma först. Efter ett år blev jag anställd hos Eltel.

Du har ökat på din kompetens med ytterligare utbildningarna som du fått genom Eltel, berätta!

- Eltel gav mig en utbildning för skydds- och säkerhetsledare, SoS-utbildning kallas den också. Den måste man ha för att kunna jobba inom järnvägen. Utbildningen var en vecka men varje år repeteras den samt att man genomgår läkarundersökning för att få fortsätta jobba inom järnvägen.

Varför valde du att gå de utbildningarna som du fått så här långt?

- Dels för att det är kul att utvecklas, dels för att det ofta är ett krav från kunden. I detta fall var det Trafikverket som kräver SoS-utbildningen för att man ska få vistas inom deras områden och arbeta för dom.  

Finns det fler kompletterande utbildningar som man kan gå om man jobbar på Eltel? 

- Ja, man kan till exempel få kompetens för att kunna arbeta som tillsyningsman, TSM, samt få utbildning för att få klättra i mast. Det finns fler utbildningar också som både ges internt och hos utbildningsföretag.

Berätta, vad gör du i ditt jobb på Eltel om dagarna?

- För en anläggningstekniker ser nästan alla dagar olika ut. Jag arbetar med allt från att dra fiber, till att montera kameror i järnvägstunnlar. Och det är kul för jag gillar varierande jobb.

Vad gillar du med Eltel? Varför jobbar du här?

- Det är en väldig bra arbetsgivare där man har möjlighet att utvecklas. Samt att det är så varierande jobb.