Sebastian Uhrfeldt

Fibertekniker, Göteborg

Vad tycker du gör Eltel till en attraktiv arbetsgivare?
Jag tyckte det kändes som en rolig utmaning, jag hade varit i Norge och jobbat några år och kände att det var dags att komma hem. Det mest positiva tycker jag är det varierande jobbet och alla bra kollegor. 

Vad får dig att göra det lilla extra en arbetsdag? 
Det skulle jag säga är för att få en bra sammanhållning i gruppen. Gör alla sitt så blir det otroligt mycket roligare att vara på jobbet. 

På vilket sätt utvecklas och utmanas du i ditt arbete? 
Främst beror det på det varierande arbete vi har när vi är ute och jobbar "ingen dag är den andra lik". 

Hur utmanar Eltel dig i din roll?
Genom olika mål som vi sätter upp på våra målsamtal. 

"Den bra lagkänslan vi har i teamet  motiverar mig mycket att gå till jobbet. Funkar man bra med sina kolleger blir man extra motiverad och jobbet blir roligare."