Kommunikationsnät

Vårt breda utbud av tjänster gör att vi kan hjälpa dig som kund hela vägen - från utformning, projektering, installation, dokumentation, underhåll, och uppgradering av mobila och fasta nät och med säker dygnet runt drift av era befintliga nät.

Vi installerar och underhåller fibernät och erbjuder smarta lösningar för inomhusnät och utbyggbar WiFi liksom FTTH-lösningar, fibre to the home. Vi har inlett uppgraderingen av 5G-näten och ser med spänning fram emot de kommande årens utveckling inom området.  

Bland våra kunder finns nationella operatörer, nätägare och kommuner och lokala aktörer.

Vi erbjuder: 

5G

Operatörernas utrullning av 5G pågår, även om den stora utrullningen väntas ta fart först när alla villkor kring frekvenserna är klara. Eltel jobbar både med rasering av äldre mobilnät som 3G-nätet och vi förbereder för 5G med teknikuppgraderingar och dokumentation till våra kunder.

WiFi

Vi skräddarsyr helhetslösningar till våra kunder inom WiFi. Våra lösningar är utbyggbara så att du som kund kan öka kapaciteten efter behov. På så sätt säkrar vi att du som kund har tillgång till ett stabilt och problemfritt WiFi, dygnet runt.

Fiber

Fibernät är snabbt och säkert och vi hjälper dig med ett komplett koncept för att bygga och underhålla ditt fibernät.

Vi bygger ditt nät med ett kvalitetssäkrat byggsätt som kallas Robust Fiber för att kunna lämna garantier så att du ska känna dig trygg med att nätet kommer att leva länge och vara attraktivt för framtiden.

Med vår långa erfarenhet, även internationellt, inom drift och underhåll har vi skapat ett starkt servicekoncept som vi effektivt anpassar till dina behov, dygnet runt, 365 dagar om året.

Vi erbjuder också Fiber + som är en radiobaserad tjänst, som inte kräver kabeldragningar i marken och därmed är kostnadseffektiv och tidsbesparande. 

Inomhustäckning

När samhället, företag, organisationer och privatpersoner kommunicerar allt mer blir tillgången på snabb och säker mobiluppkoppling allt viktigare.

Vi på Eltel skräddarsyr helhetslösningar åt våra kunder, som täcker allt från förstudie och design till integration, övervakning och support av inomhusnät. På så sätt garanterar vi att kunden har tillgång till ett säkert och problemfritt inomhusnät dygnet runt.

Kopparnät

Eltel är med och tar ned det gamla kopparnätet i takt med att nya fibernät och radiolösningar kan erbjuda motsvarande tjänster. Vi monterar bland annat ned gamla telestolpar och ser till att de hanteras på ett miljösäkert sätt.

Kontaktperson

Skicka din förfrågan

.
sales@eltelnetworks.se