Möt Elin: byggledare

Som byggledare behöver man vara kommunikativ och kunna fatta snabba beslut. Men också vara rak i sin kommunikation och inte rädd för att ta konflikter. Elin Lindman är nu inne på sitt tredje år som byggledare och tycker att hon ständigt lär sig nya saker och utvecklas.

 

Hur länge har du arbetat inom Eltel?

-Jag började 2016 och har sedan dess arbetat som anläggningsprojektör och produktionsplanerare inom Eltel innan jag för tre år sedan blev byggledare för fiberleveranser.  

Hur går ditt jobb till?

-Mitt uppdrag är att kontrollera att arbetet utförs enligt beställarens önskan och kommunens krav, kostnadseffektivt och på rätt sätt. Jobbet innebär bland annat att ha kontakt med entreprenörer, se till så att de genomför sitt arbete enligt överenskommelse och levererar i tid. Jag är ofta ute och gör kontroller men lika ofta genomför jag administrativt arbete på kontoret. Jag har också kontakt med kommunen, och andra markägare som föreningar och samfälligheter, som ger de tillstånd som behövs och jag genomför både för- och slutbesiktningar. 

Vad är roligast med ditt jobb som byggledare?

-Det är att försöka hitta de bästa lösningarna så att alla inblandade parter blir nöjda. Bra samarbete är ett krav för att projekten ska kunna genomföras på ett smidigt sätt. Kommunikation är viktigt, man ska vara bra på att lyssna och förstå de olika parterna och deras önskemål. Sedan gäller det att försöka hitta de bästa lösningarna utifrån förutsättningar. Det är förstås också roligt och utvecklande att få lära sig nya saker varje dag.

Vad behöver man kunna för att jobba som byggledare?

-Att kunna ta snabba beslut är viktigt då det händer att arbetet kan stanna av för att det inte går som planerat. Som till exempel när vi gör grävarbeten för fiber som vi utför i vägbanan. Då gäller det att ha en bra kommunikation med kommunen som ger tillstånden så vi kan fortsätta arbetet och inte störa trafiken samt att kunna leverera i tid till kunden. Man ska också kunna ge, och ta, konstruktiv kritik och feedback. Det är också viktigt att vara flexibel, och snabbt kunna byta fokus, eftersom man aldrig vet vad som händer under en arbetsdag.

Vad gillar du med Eltel?

-Det är just för den här möjligheten att kunna utvecklas och prova olika grejer inom företaget. Samt att våra teamledare litar på att vi gör ett bra jobb och då blir det också ett bra jobb utfört.