Batterilager BESS

I Sveriges övergång till förnybar energi är nu även batterilager en viktig komponent i våra elanläggningar. Batterilager möjliggör lagring av elektricitet och med hjälp av lagrad energi kan vi balansera och optimera våra fastigheter och samhällen.

Möjlighet att lagra energi

Batterilager är fast installerade system som består av större batterier, inklusive hårdvara som kapsling, växelriktare och styrsystem. Dessa batterilager är utformade för att tillhandahålla ström till byggnader under en begränsad tid, för att hämta el från elnät. Batterilager kan användas både för att lagra egenproducerad energi och för att köpa in el då priset är billigare.

Möjligheten att lagra energi under perioder kan innebära fördelar som låg systembelastning och därmed låga kostnader, minskade förbrukningstoppar och säkerställande av el-kvalitet.

Vårt erbjudande

Lokalt nyttjar man större batterilagring för att lagra energi och agera som både konsument och producent, vilket öppnar stora möjligheter, speciellt eftersom batterierna har en snabb reglerbarhet.

Tillsammans med er som kund genomför vi en analys av er fastighet och ert effektuttag för att återkomma om hur ni på bästa sätt nyttjar en installation av lager. Här följer på exempel hur ni som fastighetsägare kan nyttja batterilagring:

  • Stödtjänster
  • Flexmarknader
  • Kapa effekttoppar
  • Ödrift vid strömavbrott
  • Ökad egenanvändning av solel
  • Ökad tillgänglig effekt

Kontaktperson

Lars Hellberg

Teamledare e-Mobility
+46 72 458 03 05 lars.hellberg@eltelnetworks.se