Planerat underhåll

En stor del av att drifta och underhålla ett nät handlar om att förebygga. Eltel erbjuder tjänster där vi utför planerat underhåll enligt Er befintliga underhållsplan, och där vi säkerställer att arbeten sker i prioritet och inom ramen för uppsatt servicefönster. 

En stor del av att drifta och underhålla ett nät handlar om att förebygga. Eltel erbjuder tjänster där vi utför planerat underhåll enligt Er befintliga underhållsplan, och där vi säkerställer att arbeten sker i prioritet och inom ramen för uppsatt servicefönster. 

 ​Finns det ingen aktuell underhållsplan hjälper vi er i arbetet med att skapa en sådan, anpassad och avvägd för bästa möjliga driftsäkerhet över tid. ​En underhållsplan kan innefatta både system, markskötsel eller kommunikationskomponenter​.

Eltels förebyggande underhåll kan även innefatta löpande förslag på kostnadseffektiviseringar och förbättringsförslag​.


Tjänster inom Planerat underhåll:

Planerat underhåll innebär arbeten inom ett antal olika områden. Allt för att förebygga och säkerställa drift och underhåll i anläggningar och nät. 

·        Markskötsel för förebyggande drift och säkerhet 

·        Säkerställa framkomlighet,  tex slyröjning, tömmer brunnar mm

·        Säkerställa och rapporterar intrångsförsök 

·        Inspektioner eller mätningar

·        Inmätningar av fiber och inspektion av site och utrustning

·        Systemunderhåll och uppgraderingar ​

·        Inkoppling och aktivering av hårdvara eller annan utrustning, konfigurering samt uppgraderingar.

Kontaktperson

Skicka din förfrågan

.
sales@eltelnetworks.se