Vi driftar ert nät

Alla infrastrukturer behöver support och service. I takt med ökad digitalisering blir näten mer och mer kritiska för verksamheten, vilket innebär att det blir ännu viktigare med en fungerande fältservice, drift och underhåll. Vi utvecklar våra drift- och underhållstjänster i nära samarbete med våra kunder så att vår leverans hjälper er att hålla era kundlöften.

Eltel är ledande inom fältservice, vi är en helhetsleverantör som finns på plats över hela landet och våra kunder är allt ifrån de stora operatörerna, kommunikationsoperatörer och stadsnät till privata företag och offentlig sektor. Våra åtagande sträcker sig från nationell till lokal nivå beroende på kundens verksamhet och behov. 

För de större nationella operatörerna och nätägarna har vi möjlighet att gå in och hantera allt ifrån kundtjänst till koordinering och dokumentation, vilket både avlastar den interna organisationen och skapar ett mervärde genom den erfarenhet av nationella åtagande och samhällsviktig verksamhet som vi har.  Det blir enkelt att skala upp och ner, beroende på volymer eller vid specifika större projekt såsom 5G-utrullning eller 3G-rasering.

För enskilda företag kan våra resurskonsulter gå in och hantera kundtjänst i form av outsourcing eller gå in vid tillfälliga behov vilket både ger en stärkt kompetens i serviceorganisationen och en högre kostnadseffektivitet.