Vill du jobba i ett yrke där du är med och stärker Sveriges totalförsvar?

Det som händer i omvärlden påverkar också våra uppdrag. Stor del av våra medarbetare arbetar i dag med säkerhetklassificerade uppgifter.

Det innebär att de, som till exempel har uppdrag hos de myndigheter som är kunder hos oss, får komplettera sin kompetens med minst en grundläggande säkerhetsutbildning som repeteras varje år. Men oftast har kunderna också specifika utbildningar som våra medarbetare behöver genomföra.

Vi utbildar och vi ansvarar för att uppdraget inte påbörjas innan utbildningen är genomförd och resultatet är godkänt. För att bli säkerhetsklassad behöver man alltid också gå igenom följande steg; bakgrundskontroll, intervju, registerkontroll hos Säpo och uppföljningssamtal. Välkommen till ett jobb där du hjälper till att stärka Sveriges säkerhet.