Vi är certifierade för Robust fiber

Eltel har certifierats i enlighet med konceptet Robust fiber vilket är den branschstandard för Robusta fibernät som har arbetats fram av en branschgemensam arbetsgrupp, med stöd av Post- och telestyrelsen, PTS.

Sverige behöver fibernät som är robust byggda och det är utgångspunkten för det branschgemensamma konceptet Robust fiber. Syftet är att ge tydlig vägledning till dig som ska bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät.

Konceptet innebär att ett antal anvisningar har tagits fram för att fungera som hjälp vid anläggning av fiber och de beskriver ett antal moment och minimikrav. 

Genom att Eltel är certifierade enligt Robust fiber av en tredje part visar Eltel att vi har den kunskap och expertis som krävs för jobbet. Certifieringen ses som en garanti till dig som beställare att du får en kvalitetssäkrad installation från behörig personal av en fiberinstallatör med bra rutiner och god kunskap.

Eltel sitter också med i Robust Fibers förvaltningsråd och tekniska kommitté.

För mer information se www.robustfiber.se