Mobil inomhustäckning

Marknaden för trådlösa företagsnät förväntas växa kraftigt och är framförallt drivet av behov av bättre inomhustäckning samt fler uppkopplade och mobila enheter inom fastigheter och industrier.

Till skillnad mot tidigare kan nu även enskilda företag och organisationer söka licenser för privata nät anpassade till exempelvis industriområden, campus eller kontorsbyggnader. Det höga frekvensbandet, som för 5G ligger på 3,5 gigahertz, gör att radiovågorna får väsentligt svårare att ta sig igenom väggar och glas, vilket skapar behov av egna lösningar för inomhustäckning i fastigheterna.

Oberoende av verksamhet så är behovet av en robust täckning kritisk på olika nivåer:

·         Kontor och Service: Röst och datatjänster för affärskritisk verksamhet, användarmobilitet och molnlösningar. IoT, smarta hem och kontor.

·         Produktion: Täckning i komplexa miljöer. Automatisering, integritet och säkerhet, integration mellan produktionssystem. Smarta sensorer, massiv data, low latency.

·         Hälsa och Säkerhet: Person- och patientdata, robust infrastruktur oberoende vid kris, livskritisk grupp- och personkommunikation.


Våra tjänster inom mobil inomhustäckning 

Vårt breda utbud av tjänster gör att vi kan hjälpa er hela vägen, från planering, design, projektledning, installation, driftsättning och dokumentation till drift och underhåll. Våra kunder är stora och medelstora företag och organisationer på nationell och lokal nivå.

•      Design, installation, verifiering, dokumentation av samtliga teknologier (2G, 3G, 4G, 5G, Rakel, WiFi).

•      Mätuppdrag och lösningsförslag.

•      Design i verktyg från iBWave, en världsledande leverantör.

•      Byggnation av aktiva och passiva inomhusnät, även i tunnelmiljö, på arenor och liknande.

•      Driftsättning av såväl radiobasar som repeaters.

•      Felsökning, inklusive PIM-mätning.

 

Vi gör det enkelt för kunden 

  • Vi har erfarenhet från större och mindre utrullningar och projekt.
  • Vi kan agera både på nationell  och lokal nivå med en samlad projektledning.
  • Certifierade enligt bland annat ISO9001, 14001 och 45001 och Robust Fiber.
  • Hög närvaro med ca 1000 tekniker organiserade i 23 lokala Team på 50 orter.
  • En SPOC (Single Point of Contact) som säkerställer service 24/7 tillsammans med våra  jourtekniker i hela landet.
  • Helhetsåtagande, turn key-lösningar.
  • Du kan vara trygg med att vi levererar vad vi lovat i tid.

 

Vill du veta mer? 

Ladda ner vår tjänstebeskrivning om mobil inomhustäckning

Kontaktperson

Skicka din förfrågan

.
sales@eltelnetworks.se