Mervärdestjänster

I takt med den ökade digitaliseringsgraden i samhället ställs allt högre krav på nätägare, operatörer och enskilda företag, inte bara i form av kapacitet och tillgänglighet utan även att driftsäkerhet och prestanda lever upp till de krav som användarna ställer på näten. Supporttjänsterna blir då allt viktigare, för att hela tiden kunna upprätthålla den tjänstekvalitet som efterfrågas.

Behoven kan dock variera mycket, över tid och beroende på volymer och tjänster. Utmaningen blir att säkerställa att man har rätt resurser i rätt tid. Många väljer därför att lägga ut supportansvaret och outsourca hela eller delar av sin kundtjänst på en extern leverantör för att få en effektivare supporthantering och istället kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi har kapacitet och förmåga att ta ett helhetsansvar

Vi har möjlighet att gå in och hantera allt ifrån kundtjänst till koordinering och dokumentation, vilket både avlastar den interna organisationen och skapar ett mervärde genom den erfarenhet av nationella åtagande och samhällsviktig verksamhet som vi har.  Det blir enkelt att skala upp och ner, beroende på volymer eller vid specifika större projekt såsom 5G-utrullning eller 3G-rasering.

Med våra resurskonsulter kan vi även gå in och hantera kundens kundtjänst i form av ett funktionsansvar, eller gå in vid tillfälliga behov, vilket både ger en stärkt kompetens i serviceorganisationen och en högre kostnadseffektivitet.

Våra mervärdestjänster

Service Delivery Manager

Eltel erbjuder kunder med önskemål om personlig kontakt för regelbunden och kvartalsvis leveransuppföljning en dedikerad Service Delivery Manager ​(SDM).
​Våra SDM jobbar proaktivt i syfte att ständigt förbättra överenskomna operativa processer och rutiner​.

Siteaccess och nyckeladministration

Eltels erfarna tekniker sköter access och tillträde till siter som omfattas av ​felavhjälpning och eller underhåll​, samt nyckeladministration och behörighetsaccess för effektiv beredskap och kostnadseffektivt underhåll.

Slutkundsbemannad kundtjänst 

Vid behov kan vi gå in och avlasta er egen kundservice med frågor om ex. pågående byggnationer eller driftstörande avbrott. Detta minskar både ledtider och  ger tydligare information till berörda slutanvändare.  


Kabelanvisning och inmätning

En avgrävd kabel kan orsaka stora driftstörningar och direkt påverka kvalitén i etablerade  kommunikationstjänster och kritiska samhällsfunktioner. Landmarkering av nedgrävd kabel och inmätning av ej tidigare kartlagd kabel är två möjligheter till ökad kontroll och riskreducering av potentiella kabelbrott.

Kabelkundtjänst 

Ta hjälp av vår kabelkundtjänst för bevakning och hantering av era ärenden. Eltel bevakar ledningskollen.se åt er som ledningsägare och besvarar samtliga förfrågningar om ledningsanvisningar. Vår kabelkundtjänst bedömer även behov av kabelutsättning inom givet område för önskad schakt och befintliga ledningar. 

Nationell leveranskoordinator 

Eltels Nationella leveranskoordinatorer planerar och säkerställer leverans av större projekt  och säkerställer uppsatt tidsplan. Nationell leveranskoordinering minskar behovet av kontaktytor och avlastar projektplanering för utrullningar eller större nationella byggnationer​.

Kontaktperson

Skicka din förfrågan

.
sales@eltelnetworks.se