Fältservice

I den omvärld vi befinner oss i har caseberedskap blivit en viktigare fråga och där operatörer och nätägare har lagkrav på sig att ha en tillräcklig beredskap i krisläge. Valet av leverantör av fälttjänster som kan upprätthålla beredskapskraven blir då helt avgörande.

Eltel är ledande inom fältservice, vi är en helhetsleverantör som finns på plats över hela landet. Våra kunder är allt ifrån de stora operatörerna, kommunikationsoperatörer och stadsnät till privata företag och offentlig sektor. Vårt åtagande sträcker sig från nationell till lokal nivå beroende på kundens verksamhet och behov. 

Rätt beredskap ger trygghet

Genom att anlita Eltel och våra fälttekniker vill vi att du som kund och nätägare ska känna dig trygg med att era SLA-nivåer mot era kunder uppfylls. Vi en del av våra kunders underhållskedja och säkerställer att vi löser de fel som uppstår. Vi vill vara en helhetspartner, som inte bara är experter på kommunikationslösningarna, men även kan hantera kraft, kyla och ventilation där det behövs.

Förutom att vi har hög kompetensnivå, certifierade och säkerhetsklassade tekniker så har vi även en beprövad underhållsprocess, systemstöd och en SPOC, single point of contact, som säkerställer att vi alltid har rätt beredskap utifrån den SLA ni avtalat.


Våra tjänster

Eltel erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hålla ett nätverk igång så att våra kunder kan koncentrera sig på vad är deras kärnverksamhet. Tjänsterna består av förebyggande underhåll, akut felavhjälpning och beredskapstjänster:

•        Fältunderhåll

•        Felavhjälpande underhåll

•        Hantering av reservdelar

•        Åtgärd på begäran

•        Konfigurering av nät & nätelement

•        Planerade aktiviteter och preventivt underhåll

Det är en skillnad mellan aktiva och passiv utrustning, den passiva utrustningen i form av fiber och den aktiva form av switchar, routrar och basstationer. Vi har möjlighet att ta helheten, oavsett vari behovet ligger. 


Fördelar med fältservice från Eltel

Vi har erfarenhet från större och mindre utrullningar och projekt.

·         Vi kan agera både på nationell och lokal nivå.

·         Dedikerat kundteam och utpekad SQM (Service Quality Manager), som säkrar process och kvalitet hela vägen.

·         Certifierade enligt bland annat ISO9001, 14001 och 45001 och Robust Fiber.

·         Säkerhetsklassad personal.

·         Vi har stort fokus på arbetsmiljö, kompetensutveckling och certifiering. 

·         Hög närvaro med ca 1000 tekniker organiserade i 23 lokala Team på 50 orter.

·         En SPOC (Single Point of Contact) som säkerställer service 24/7 tillsammans med våra  jourtekniker i hela landet.

 

Vill du veta mer? 

Ladda ner vår tjänstebeskrivning om Fältservice. 

Kontaktperson

Skicka din förfrågan

.
sales@eltelnetworks.se