Vårt uppdrag är att säkra er tillgänglighet och driftsäkerhet

All infrastruktur behöver support och service. I takt med ökad digitalisering växer kraven på absolut tillgänglighet både för företag och privatpersoner. Sveriges nätinfrastruktur har de senaste åren blivit bättre och strukturellt mer robust men fortfarande saknas konkreta möjligheter att skydda sig helt från incidenter med negativ tillgänglighetspåverkan.

Som energibolag, nätoperatör och ledningsägare måste man tillhandahålla god tillgänglighet för slutkonsumenteten, oavsett om avbrottet är akut eller planerat i samband med uppgradering eller underhåll. 

När man väljer en partner för fältservice är det viktigt att beakta faktorer som nivå av tillgänglighet, teknikerkompetens och resurstäckning för att säkerställa ett långsiktigt välmående nät.

Professionell felavhjälpning när det behövs 

Våra fältservice-tekniker hjälper er med felavhjälpning på plats för minimal avbrottstid och konkreta åtgärdstidsestimat:

· Eltels ambition är att i alla tillfällen handla proaktivt och lösningsorienterat för en  långsiktig stabilitet.

· Vi är lyhörda för speciella krav och medvetna om slutkundspåverkan vid oplanerade avbrott.

Eltel Fältservice – Tillgänglighet och Beredskap 

Vi erbjuder tre skilda nivåer av beredskap för akut och planerad felavhjälpning med fyra timmars inställelsetid oavsett var i landet ni har er verksamhet. 

Vill du veta mer?

Ladda ner vår tjänstebeskrivning om Fältservice här

 

Kontaktperson

Skicka din förfrågan

.
sales@eltelnetworks.se