Fiberteknisk entreprenad

Fältservice innebär många gånger olika typer av arbeten som sträcker sig utanför akut eller planerad felavhjälpning. Arbete kan innebära uppgraderingar eller utökningar av befintliga nät, utbyte av utrustning eller etablering av nya förbindelser eller kommunikationsutrustning.

Genom vår tjänst Fiberteknisk Entreprenad erbjuder vi en prislista över vanligt förekommande förläggningsarbete, vilket gör det enkelt för dig som kund att förstå vad det kostar, lägga en beställning men även att planera för långsiktig tillgänglighet och kapacitet av befintlig och framtida infrastruktur. 

Tjänsten erbjuder en komplett avropsprislista för fiber och teletekniska arbeten såsom projekteringsarbete, resurs för riskanalys, genomförande av markarbete med fasta priser för schaktdjupt, grävmaskin och markarbete. Arbetet utförs inom två till tio dagar efter er beställning, enligt era önskemål. 

Exempel på arbetsmoment:

Etablering fiberarbete, blås, drag, flottning Etableringskostnad fibertekniska arbeten ex. blåsning, dragning eller flottning
Blås/drag av fiber  Arbetsmetod för installation, ersättning eller reparation av fiberkabel 
Flottning av fiber Arbetsmetod för installation, ersättning eller reparation av fiberkabel 

Etablering fibersvetsning 

Inkl. svetsning av 1-12

Etableringskostnad för fibersvetsningsarbete samt svetsning av fiber  1-12
Tillkommande fibersvetsning Svetsning av enskild fiber 

Kontaktperson

Skicka din förfrågan

.
sales@eltelnetworks.se