Elnät

Våra kunder består av elnätsägare, elintensiv industri och andra verksamheter som alla kräver hög kapacitet och leveranssäkerhet av elförsörjningen. Vi erbjuder gedigen kunskap i allt från standardprodukter till skräddarsydda lösningar för att uppfylla slutkundernas förväntningar. Våra uppdrag består av både mindre utökningar, kundstyrda projekt och större reinvesterings-projekt i syfte att förnya och förbättra kapacitet i närtid och möta kundkraven på längre sikt.

Vårt erbjudande

Vi arbetar som projektleverantörer inom låg- och mellanspänningssegmentet i Sverige och projekterar, konstruerar och bygger kraftanläggningar upp till 40 kV. Med vår långa erfarenhet har vi förmågan att bygga specialanpassade nätstationer på plats och har kompetensen att kunna hantera komplexa miljöer med hänsyn till människor, trafik och annan existerande nät- och infrastruktur. 

 

Några av våra elnätstjänster:

 • Nätstationstjänster: på uppdrag av elnätsägare bygger vi nya
  anläggningar och renoverar gamla
 • Geodetisk inmätning och utsättning: vi säkerställer och dokumenterar
  kabelns läge samt tar ansvar för beställning till utsättning i fält.
 • Kabelteknik: vi utför kabelbyten och montage på uppdrag av elproducenter, elnätsägare och företag med stort elbehov. Vi monterar skarv och avslut upp till 40kV. Vi hanterar alla typer av kabel, såsom sjökabel, plast och papper.
 • Luftledningar: vi bygger och reparerar luftledningar, och tar hand om
  hela projektet från tillståndsberedning, konstruktion till byggnation.
 • Kabelentreprenad: Vi projektleder entreprenaduppdrag, schakt och
  förläggning av kablar oavsett terräng.

 

Vill du veta mer?

Ladda ner vår tjänstebeskrivning om Elnät

Kontaktperson

Patrik Grantås

Head of Power
patrik.grantas@eltelnetworks.se