Möt Haeatullah Sultani: teamledare

Haeatullah Sultani har arbetat för Eltel sedan 2012. Här berättar han mer om sin karriär inom Eltel, så här långt.

Du har arbetat för Eltel sedan 2012, vilka karriärsteg har du tagit under de åren?
- Jag har utvecklats enormt sedan jag började på Eltel som fibertekniker utan någon högskoleutbildning. Jag har också varit projektledare och nu är jag teamledare med ansvar för cirka 40 personer. Eltel är en arbetsgivare som vill investera i sina medarbetare, om man själv vill. Spännande och utvecklande arbetsuppgifter tillsammans med bra chefer och arbetskompisar gör att jag stannar kvar.

På vilket sätt utvecklas och utmanas du i ditt arbete?
- I det jobb jag har stöter man på olika problem hela tiden som ska lösas. Det kan handla om logistik, personal, ekonomi och mycket annat. Och det är en utmaning varje dag samtidigt som det är väldigt utvecklande och roligt.

Vad får dig att känna dig extra motiverad varje dag?
- Mina kollegor. Jag ser engagemanget i mitt team och de brinner för projekten, det gör mig extra motiverad!