Solcellsanläggningar

Eltel levererar hållbara solenergilösningar för storskaliga industrier och solparker. Vi är en lönsam partner inom projektering, installation, driftsättning, service och underhåll där våra kontor över hela Sverige gör oss rikstäckande i vårt erbjudande.

Förnybar solenergi är en hållbar och lönsam lösning. I och med den tekniska utvecklingen har produktionen av solenergi blivit billigare och effektivare, och avkastningen på investeringen är god. Systemet är långvarigt, underhållsfritt och miljövänligt.

Som rikstäckande aktör erbjuder Eltel installation av storskaliga solcellsanläggningar i hela Sverige inom spannet av 1-500MW.

Behoven av förnybar energi är ofta sammankopplade, till exempel kräver solparker och solcellsanläggningar ofta batterikapacitet, BESS, för att balansera belastningstoppar, Eltel har kapacitet att leverera hela projektet som EPC, Totalentreprenör.

Vi designar, implementerar och installerar solcellsanläggningar och solparker via  platsundersökningar, professionell projektledning och skickliga installatörer som säkerställer att projektet slutförs i tid och med hög kvalitét.

Kontaktperson

Patrik Grantås

Head of Power
patrik.grantas@eltelnetworks.se