Eltel stödjer Bris

Med ett fokus på att säkerställa en ansvarsfull verksamhet för människor och miljö, möjliggör vi en mer hållbar framtid. Som ett av flera led i att arbeta för att vara ett ansvarsfullt företag engagerar vi oss i Bris som Företagsvän.

För att bidra till ett hållbart samhälle, både idag och i framtiden, vill vi hjälpa till att stödja barn i utsatta situationer genom att skapa möjligheter:

  • För fler barn att få direkt professionellt stöd av en kurator
  • För barn i särskilt utsatta situationer att träffas i stödgrupper
  • För vuxna att få stöd och kunskap i frågor om barn
  • Att stärka barnets rättigheter genom bland annat nya lagar, tryggare miljöer och säkrare rättsprocesser.

Läs mer om Bris här