Smarta mätare

För att säkerställa en effektiv eldistribution och ge möjligheter till att följa upp elanvändningen, har elmätarna utvecklats under de senaste årtiondena. Idag tillhandahåller de data som är användbar både för nätbolagen och privatpersoner.

Våra tjänster är relaterade till utrullning och drift av smarta mätare och vi har sedan vårt första projekt 2005 byggt en gedigen erfarenhet från såväl små som stora utrullningsprojekt. Vi arbetar med olika typer av kommunikationsteknik och inom olika områden; el-, vatten-, värme-, och gasmätare.

Vi erbjuder:

Utrullningstjänster

När ni står inför ett omfattande mätarbytesprojekt kan vi ta ett helhetsansvar för projektet och hantera allt från planering, projektledning, kundkommunikation, logistik och fältinstallationer. Allt efter en väl utarbetad och testad projektmetodik för att ni ska känna er trygga med att projektet kommer att levereras i tid och enligt överenskommelse.

Operationella fälttjänster och underhåll

Utifrån era behov erbjuder vi även operationella fälttjänster; det kan vara allt från felsökning och avhjälpning till nyinstallationer av mätare. Vi kan då erbjuda tjänster som projektledning, konsultation, planering, kundkommunikation, logistik, felsökning och fältarbete.

IT-tjänster

Vi har en specialiserad enhet som arbetar med IT-relaterade tjänster för olika typer av insamlingssystem; till exempel insamling av mätdata, drift- och systemunderhåll, och supporttjänster till mer komplexa IT-projekt.

Ackrediterade kontroller

Vi är ackrediterade av SWEDAC att agera kontrollorgan enligt standarden ISO/IEC 17020:2012 och utför oberoende kontroller av elmätarsystem kategori 2 enligt STAFS 2022:9. Vi kan hjälpa er med ackrediterade kontroller vid idrifttagande av mätsystem i samband med exempelvis ett mätarbytesprojekt eller för årligt återkommande kontroller.

Över 6 miljoner installationer sedan 2005
Pågående projekt: ca 1,1 miljoner installationer
Installationer i Sverige, Finland, Norge och Danmark 

"Stommen i vårt arbete är våra specialiserade team som har lång erfarenhet, baserat på 30 slutförda projekt och över sex miljoner installerade mätare i Norden."

 

Kontaktperson

Johan Hellström

Affärsutvecklare
johan.hellstrom@eltelnetworks.se