Vi rapporterar våra CO2-utsläpp

Vi rapporterar vår klimatpåverkan till CDP, Climate Change program, som rankar företag utifrån deras insatser för att främja transparens när det gäller arbetet med klimatpåverkan och att mäta effekter av åtgärder.

Vi har rapporterat till CDP sedan 2016 och 2021 gjorde vi det tillsammans med 13 000 andra företag över hela världen. Det innebär att den ideella organisationen har det mest omfattande materialet globalt när det gäller rapportering av klimatpåverkan.

Vi ser tydliga förbättringar i vår ranking från 2016 till idag. Det är ett fint kvitto på att våra insatser ger effekt och det stärker oss i arbetet att vara branschledande inom miljö- och klimatarbete.