Vårt miljöarbete

Målen för vårt miljöarbete är att innan 2025 halvera våra koldioxidutsläpp från fossila källor samt halvera mängden avfall som idag inte går att återvinna.

Eltel Sveriges miljöpåverkan kommer i huvudsak från koldioxidutsläpp från bilar och maskiner och från avfall. Ett viktigt del för att nå våra mål är därför de steg som tas i år då vi bland annat ökar andelen fordon som tankas med ett fossilfritt alternativ. 

När det gäller avfall återvinner vi majoriteten av vårt avfall idag, men ökar nu arbetet för att ytterligare förbättra återvinningen och minska andelen icke-återvunnet avfall. 

Vi har antagit en miljöplan för 2021-2025 som utgår från koncernens hållbarhetsplan och som tar tillvara våra kunders krav på minskade utsläpp av växthusgaser och minskat avfall. 

Målen för vårt miljöarbete är att innan 2025 halvera våra koldioxidutsläpp från fossila källor samt att halvera mängden avfall som idag inte går att återvinna.