Vårt miljöarbete

Målet för vårt miljöarbete är att innan 2030 halvera våra koldioxidutsläpp från fossila källor samt halvera mängden avfall som idag inte går att återvinna. Eltel Sveriges miljöpåverkan kommer i huvudsak från koldioxidutsläpp från bilar, maskiner och från avfall. Därför är de steg vi tar i år, bland annat öka andelen fordon som tankas fossilfritt, viktiga för att nå våra mål.

Majoriteten av vårt avfall återvinner vi idag, men ökar nu arbetet för att ytterligare förbättra återvinningen och minska andelen icke-återvunnet avfall.  

Vi har antagit en miljöplan för 2021–2025 som utgår från koncernens hållbarhetsplan, som tar tillvara våra kunders krav på minskade utsläpp av växthusgaser och minskat avfall och våra engagemang i Science Based Target initiative samt Climate Change program.

Målet för vårt miljöarbete är att innan 2030 halvera våra koldioxidutsläpp från fossila källor