Hållbarhet

Digitalisering och elektrifiering kommer vara hjärtat av omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle. De infranät vi installerar, underhåller och uppgraderar gör det möjligt för våra kunder och deras kunder att minska sina miljöavtryck.
Eltel godkända av Science Based Targets initiative

Eltel godkända av Science Based Targets initiative

Eltels vetenskapsbaserad klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative, SBTi, ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Det världsomspännande initiativet hjälper företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet.

Läs mer
Vi ska halvera våra koldioxidutsläpp

Vi ska halvera våra koldioxidutsläpp

Målen för vårt miljöarbete är att innan 2025 halvera våra koldioxidutsläpp från fossila källor samt halvera mängden avfall som idag inte går att återvinna.

Läs mer om vårt miljöarbete
Vi rapporterar våra CO2-utsläpp

Vi rapporterar våra CO2-utsläpp

Vi rapporterar våra CO2-utsläpp i enlighet med CDP, Climate Change program, och har gjort så sedan 2016. CDP arbetar för transparens och att mäta effekter av insatser inom klimatområdet; vilket vi stödjer helhjärtat.

Läs mer