Hållbarhet

Digitalisering och elektrifiering kommer vara i hjärtat av omställningen till ett koldioxid neutralt samhälle i framtiden. De infranät vi installerar, underhåller och uppgraderar gör det därmed möjligt för våra kunder och deras konsumenter i sin tur att minska sina miljöavtryck.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling ger oss en färdplan
för hur vi gemensamt kan arbeta med att övervinna globala
utmaningar som rör ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Som ledande inom hållbarhet i infranätbranschen arbetar vi för
att bidra till hållbarhetsmål 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13. Vi rapporterar
också vår påverkan i enlighet med Carbon Disclosure Project.

Vi ska halvera vår koldioxidutsläpp

Vi ska halvera vår koldioxidutsläpp

Målen för vårt miljöarbete är att innan 2025 halvera våra koldioxidutsläpp från fossila källor samt halvera mängden avfall som idag inte går att återvinna.

Läs mer om vårt miljöarbete