Historia

Dagens Eltel Networks bildades 2005 när svenska Swedia Networks och finska Eltel Networks gick samman. Sammanslagningen banade väg för en helt ny bransch - infranätbranschen - där el och tele samlas under ett och samma tak. Tillsammans bildar vi Nordens ledande infranätgrupp med cirka 5 400 anställda.

Eltel Networks har sitt ursprung i Finland och har varit en ledande aktör på elsidan i Finland. I Sverige har vi projekterat och byggt kraftledningar sedan 1939 under varumärken som Transelectric och Linjebyggnad. I och med sammanslagningen med Swedia Networks, som under lång tid har varit ledande aktör inom telekommunikation kan vi spåra våra rötter till 1853 då Sveriges infrastruktur för telefoni började anläggas.

Genom att kombinera el- och telekommunikation tar vi vara på vår gemensamma erfarenhet och kompetens för att erbjuda marknadens mest effektiva och innovativa lösningar. Allt för att säkra tillgängligheten i samhällets livsviktiga el- och telenät.

Vi har varit med och lagt grunden till Sveriges infrastruktur för fast- och mobiltelefoni och idag bygger vi vidare med den allra senaste tekniken inom respektive område samtidigt som vi sköter drift- och underhåll på stora delar av infrastrukturen, bland annat på 80 procent av det svenska stamnätet på totalt 1300 mil.

Idag har Eltel Networks en komplett marknadsnärvaro i Nordeuropa och är det ledande infranetföretaget, specialiserat på att planera, bygga och underhålla våra kunders el- och telenät med en stark lokal närvaro.