Science Based Target initiative

Eltelkoncernen är ansluten till initiativet Science Based Targets initiative, SBTi, ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact (UNGC), the World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Det världsomspännande initiativet hjälper företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet.

Därmed är Eltel en del av en växande skara företag som genom initiativet åtar sig att sätta vetenskapligt baserade mål för att klara klimatomställningen.

Eltel Sverige har redan idag ambitiösa miljömål i linje med vårt åtagandet inom Science Based Target initiative: att halvera koldioxidutsläppen från fossila källor till 2025 och halvera mängden avfall som idag inte kan återvinnas.

Miljömålen är satta utifrån att våra största koldioxidutsläpp idag kommer från utsläpp från bilar och maskiner samt från avfall.

Efter att ett företag anslutit sig till SBTi har man två år på sig att utveckla och skicka in sina mål som sedan granskas av SBTi för verifiering enligt deras principer, detta arbete har nu inletts inom koncernen och Sverige har kommit en god bit på väg i och med att vi redan har satt miljömål för 2025.