Eltels klimatmål godkända av Science Based Target initiative

Eltelkoncernens vetenskapsbaserade klimatmål är godkända av SBTi. Ett av målen är att minska utsläpp av växthusgaser med 42 % till 2030, med 2021 som basår.

Eltels mål för minskade utsläpp har godkänts av Science Based Target initative (SBTi), är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Det understryker Eltels engagemang för att bekämpa klimatförändringar och anpassa insatserna i linje med Parisavtalet. Därmed är Eltel en del av en växande skara företag som genom initiativet har förbundit sig till vetenskapliga klimatmål.

De av SBTi godkända klimatmål som Eltel Sverige ska uppnå:

1: Direkta utsläpp från våra egna fordon ska minskas med 50 procent redan till år 2025, med basår 2019.

2: Vi ska senast vid utgången av 2026 köpa 100 procent förnybar elkraft till våra lokaler.

3: Vid utgången av 2026 ska minst 2/3, eller 67 procent, av våra leverantörer och underentreprenörer ha åtagit sig att arbeta med mål och planer enligt SBTi.

Läs mer om de godkända målen för hela koncernen här >>