Eltels klimatmål godkända av Science Based Target initiative

Eltelkoncernens vetenskapsbaserade klimatmål är godkända av SBTi. Ett av målen är att minska utsläpp av växthusgaser med 42 % till 2030, med 2021 som basår.

Eltels mål för minskade utsläpp har godkänts av Science Based Target initative (SBTi), är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Det understryker Eltels engagemang för att bekämpa klimatförändringar och anpassa insatserna i linje med Parisavtalet. Därmed är Eltel en del av en växande skara företag som genom initiativet har förbundit sig till vetenskapliga klimatmål.

De godkända målen för koncernen är:

1. Minska mängden utsläpp av växthusgaser med 42 procent till 2030, med 2021 som basår. Det avser direkta växthusgasutsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av Eltel. Dessa utsläpp är till största delen relaterade till fordonsflottan och annan utrustning.

2. Öka användningen av förnybar el till 100 procent år 2030. Det omfattar indirekta utsläpp från inköpt el.

3. Säkerställa att 67,4 procent av Eltels leverantörer sätter sina egna vetenskapsbaserade mål till 2026. Detta avser indirekta uppströms- och nedströmsutsläpp.

SBTi drog även slutsatsen att Eltels föreslagna 2030-mål för mål 1 och 2 överstiger minimiambitionen för 1,5°C-målet.