Vi tar en kaffe och löser problemen tillsammans

Vi tar en kaffe och löser problemen tillsammans

Vi har träffat Tobias Malmqvist som är projekteringsingenjör på Karlstads Energi för att prata om vikten av samarbete och vad som är viktigt när man väljer en leverantör av kritisk infrastruktur för en kommun.

2 min

Hej Tobias, berätta lite om Karlstads Energis verksamhet!

- Karlstads Energi är ett kommunägt bolag som levererar både el, kommunikationsnät, fjärrvärme och återvinningstjänster till stadens invånare och företag. Vi har varit kund till Eltel i över 20 år, och gemensamt byggt och utvecklat de nät vi har idag, berättar Tobias. 

Eltels uppdrag omfattar allt inom stadsnätsutbyggnad och utveckling inom fiber och fastighetsnät, som administration, projektering, schakt- och markarbete, projektledning och byggledning. Mycket av arbetet består i att se över och utveckla befintliga nät, byta ut äldre kablar och äldre teknisk utrustning, samt förstärka nätet och förnya noder, där Eltel bidrar med fiberteknisk kompetens. 

Kunderna är flerbostadshus, hyresrättsföreningar som vill förnya sitt fastighetsnät, eller en BRF som bygger om eller bygger nytt. Men det kan även vara svartfiber eller kapacitetsförbindelser och anslutning av villor. Eltel anlitas också för andra typer av arbeten såsom mastarbete, mastbesiktning samt trådlösa nätverkslösningar för IoT (LoRaWAN).

- Vi jobbar i en svårplanerad bransch, säger Tobias. Vi behöver kunna växla upp och ner efter våra kunders behov. Vi behöver en partner som förstår våra kunders behov, som är flexibla och som vi kan lita på att de utför jobbet med kvalitet. När vi anlitar Eltel så vet vi att vi får ett nät certifierat enligt Robust Fiber.

Vad tycker du karakteriserar samarbetet med Eltel?

- Det familjära, jag tror kanske att det speglar hur vi är i Värmland, säger Tobias och ler lite. Vi tar en kaffe och löser problemen tillsammans. Det här har verkligen genomsyrat vårt samarbete genom åren. Vi har ett partnerskap, inte ett klassiskt kund-leverantörsförhållande, och det uppskattar vi!

Vad skulle du säga är viktigast att tänka på när man väljer en leverantör av kritisk infrastruktur som ett stadsnät?

- I grunden handlar det såklart om att man ska hitta en partner som har expertisen och kunskapen, så att vi som kund kan komma med behoven och utmaningen, men att man tillsammans ska kunna ha en dialog om lösningen. Vi upplever alltid att Eltel är proaktiva i vår dialog, att de vill hitta de bästa lösningarna och utmanar oss på ett bra sätt. För oss handlar det alltid om att vara konkurrenskraftiga gentemot våra kunder, att få hjälp så att vi alltid hittar nya möjligheter att bli effektivare och bättre för våra kunder, avslutar Tobias.