Power

Sverige har som mål att bli fossilfritt 2045. Att ersätta användningen av fossila bränslen, i industriprocesser och som drivmedel i transportsektorn är det främsta verktyget för att nå målet.

Behovet av fossilfri energi ökar

Digitaliseringen och elektrifieringen inom samhället ökar exponentiellt och kan i kombination med minskade koldioxidutsläpp inom själva energisektorn vara ett verktyg som gör det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

I takt med att fossilfri elektricitet blir mer konkurrenskraftig på global nivå, blir elektriska lösningar alltmer populära inom allt fler branscher. Idag görs dubbelt så många investeringar i förnybar energi som i traditionella fossilbaserade energislag.

Allt detta gör att behoven ökar och utmaningen blir att hantera de kapacitetsbrister som uppstår när fler och fler sektorer väljer att elektrifiera sina områden.

En motståndskraftig och robust infrastruktur möjliggör generering av förnybar energi, laddning av elfordon och smartare användning av el, vilket utgör grundpelarna för ett koldioxidneutralt samhälle.

Läs mer om elnät här

Elnät

Eltel erbjuder elföretagen gedigen kunskap i allt från standardprodukter till skräddarsydda lösningar.

Läs mer om elnät här
Läs mer om Batterilager BESS

Batterilager BESS

I Sveriges övergång till förnybar energi är nu även batterilager en viktig komponent i våra elanläggningar.

Läs mer om Batterilager BESS
e-Mobility

e-Mobility

Eltel erbjuder e-Mobility-lösningar och har avtal med operatörer av laddstationer, tillverkare av laddutrustning och andra företagskunder.

Läs mer om e-Mobility
Solenergi

Solenergi

Eltel levererar solenergilösningar för storskaliga industrier och solparker. Vi hjälper er projektera, installera, driftsätta och vi sköter service och underhåll.

Läs mer om solceller
Vi hjälper er hela vägen

Vi hjälper er hela vägen

Genom vår långa erfarenhet av byggprojekt, installation och service har vi tagit fram tydliga arbetssätt, roller och processer för att alltid säkerställa god kvalitet i leveransen. Arbetssättet är enhetligt oavsett var i landet våra tekniker utför arbetet, vilket gör det enkelt för er som kund i kontakten med oss och det ger en förutsägbarhet genom hela projektet.

Ladda ner tjänstebeskrivningen här

Kontakt

Kontakta mig för mer information om vårt erbjudande inom Power!

Patrik Grantås

Head of Power

072-452 09 30

patrik.grantas@eltelnetworks.se