Våra värderingar

Våra värderingar reflekterar hur vi ser på framtiden och de påverkar hur vi beter oss, vilka beslut vi tar och är en del av vår verksamhet varje dag. Alla våra anställda har varit delaktiga i att skapa värderingarna och de speglar Eltels unika kultur.

 

Skapa möjligheter


Världen är i ständig förändring och vi tror att utmaningar och möjligheter går hand i hand. Därför är vi proaktiva och sporrar oss själva, våra kollegor, partners och kunder att gå längre än vad som förväntas av oss. Vi tycker om att tänka framåt och är nyfikna på att utforska det optimala sättet att få jobbet gjort. Vi driver utvecklingen på ett både lönsamt och hållbart sätt. Våra kunder förlitar sig på att vi utmanar dem, även när status quo verkar vara en enklare väg.

Alltid professionella

Vi har förtjänat vårt förtroende i branschen och samhället i stort genom att aldrig kompromissa med säkerhet och kvalitet. Vår djupa branschkunskap och att alltid vara nära våra kunder och partners gör det möjligt för oss att möta dem med ett helhetsperspektiv på deras behov. Detta är en viktig del av vår historia som vi är stolta över och så vill vi fortsätta att arbeta. Oavsett roll och situation är vi samarbetsvilliga och respektfulla i allt vi gör, och vi gör alltid vårt bästa för att uppfylla våra åtaganden. 

 

Värna liv

Vi sätter alltid säkerheten först i alla delar av vår verksamhet. Vi tar hand om varandra, följer instruktioner för säkerhet och har rätt utrustning, för att se till att alla kommer säkert hem varje dag. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmiljö och strävar efter en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Att värna om liv innebär att vi tar ansvar för vårt bidrag till planeten, klimatet och miljön. Vi har ambitiösa hållbarhetsmål och vill vara ledande i den gröna omställningen.

Starkare tillsammans 

Genom att kombinera våra kompetenser, styrkor och perspektiv skapar vi ett gott samarbete i teamet. Det är det lagarbetet som gör att vi lyckas i tuff konkurrens. Vårt sätt att arbeta är inkluderande, eftersom vi förstår att mångfald gör positiv skillnad. 

Vårt samarbete bygger på respekt och nyfikenhet gentemot varandra, våra kunder och partners. Med en öppen kultur, där vi ger och tar feedback, utvecklar och förbättrar vi ständigt vår verksamhet och oss själva. Vi strävar efter att arbeta gränsöverskridande över avdelningar, affärsområden och länder och på så sätt dela med oss och dra nytta av vår gemensamma kunskap