Vi hjälper dig - oavsett nät

Vi hjälper dig hela vägen, från planering, design, projektledning, installation, driftsättning och dokumentation, till drift och underhåll av ditt kommunikationsnät.

Eltel erbjuder ett helhetsåtagande i samtliga delar av ett kommunikationsnät oavsett nivå och teknik och vi hanterar såväl passiv som aktiv infrastruktur. 

Våra kunder består av telekomoperatörer, myndigheter och statliga verk, kommuner, lokala stadsnät, fastighetsägare och enskilda företag. Vi har förmågan, resurserna och erfarenheten att ta oss an stora utrullnings-, fält och underhållsarbeten på nationell nivå, till att jobba lokalt med mindre utökningar och accesser. Oavsett så erbjuder vi helheten, en trygg och säker kommunikationsplattform som gör att er verksamhet kommer att fungera alla dagar året runt.

Vi realiserar våra kommunikationslösningar på olika plattformar och teknik, och anpassar lösningen till kundens krav. Våra erfarna tekniker hanterar allt ifrån traditionell koax, koppar och fiber, till det senaste inom 5G och inomhuslösningar.