Mobila nät

Mobilnäten utvecklas med 5G och utbyggnaden av 5G har nu tagit fart i Sverige. Målet är att 90% av Sveriges befolkning ska ha 5G täckning år 2023, och hela 99% år 2025. I ett första skede handlar utbyggnaden främst om ökad kapacitet och högre datahastigheter som en modernisering av mobilnäten. Tillämpningar som kräver en kraftigare förtätning och yttäckning av operatörsnäten, både i tätort och på landsbygd vilket driver på utvecklingen.

Våra tjänster inom mobila nät

Vi hjälper våra kunder att planera, bygga och underhålla mobila nät och system för att dessa ska fungera dygnet runt, årets alla dagar:

•      5G utrullning (SWAP och nyetablering).

•      Byggnation och leverans av master och torn.

•      3G nedmontering av äldre basstationer. Återvinning av nedtagen utrustning.

•      Private networks – projektering, byggnation och driftsättning.

•      Modernisering av mobilnät (4G).

•      Modernisering av transmissionssystem (noder, backhaul mm).

Vårt breda utbud av tjänster gör att vi kan hjälpa er hela vägen, från planering, design, projektledning, installation, driftsättning och dokumentation till drift och underhåll. Våra kunder är operatörer samt stora och medelstora företag och organisationer på nationell och lokal nivå.


Fördelar med mobila nät från Eltel

·         Vi har erfarenhet från större och mindre utrullningar och projekt.

·         Vi kan agera både på nationell och lokal nivå med en samlad projektledning.

·         Certifierade enligt bland annat ISO9001, 14001 och 45001 och Robust Fiber.

·         Vi har stort fokus på arbetsmiljö och certifiering.

·         Egen mastutbildning.

·         Hög närvaro med ca 1000 tekniker organiserade i 23 lokala Team på 50 orter.

·         En SPOC (Single Point of Contact) som säkerställer service 24/7 tillsammans med våra  jourtekniker i hela landet.

 

Vi gör det enkelt för kunden

Eltel har en rikstäckande organisation med mångårig erfarenhet för åtagande gällande mobil kommunikation. Totalt har vi fler än 100 personer som jobbar mot de mobila operatörerna, leverantörerna samt större kunder med egna mobila lösningar. 

  • Vi installerar och driftsätter ungefär 150 mobila inomhuslösningar per år.
  • Vi finns alltid nära till hands, från norr till söder.
  • Helhetsåtgande, turn key-lösningar.
  • Du kan vara trygg med att vi levererar vad vi lovat i tid.
  • Vi övervakar och hanterar era kritiska system 24/7

 

Vill du veta mer? 

Ladda ner vår tjänstebeskrivning om Mobila nät

Kontaktperson

Skicka din förfrågan

.
sales@eltelnetworks.se