Mobila nät & inomhustäckning

Mobilnäten utvecklas med 5G. 5G utbyggnaden i Sverige har nu tagit fart och målet är att 90% av Sveriges befolkning ska ha 5G täckning år 2023, och hela 99% år 2025. I ett första skedet handlar utbyggnaden främst om ökad kapacitet och högre datahastigheter som en modernisering av mobilnäten. Tillämpningar som kräver en kraftigare förtätning och yttäckning av operatörsnäten, både i tätort och på landsbygd, ligger lite längre fram i tiden.

Marknaden för trådlösa företagsnät förväntas växa kraftigt och är framförallt drivet av behov av bättre inomhustäckning samt fler uppkopplade och mobila enheter inom fastigheter och industrier. Till skillnad mot tidigare kan nu även enskilda företag och organisationer söka licenser för privata nät anpassade till exempelvis industriområden, campus eller kontorsbyggnader. Det höga frekvensbandet för 5G gör att radiovågorna får svårare att ta sig igenom väggar och glas, vilket skapar behov av egna lösningar för inomhustäckning i fastigheterna.

Oberoende av verksamhet så är behovet av en robust täckning kritisk på olika nivåer:

 • Kontor och Service: Röst och datatjänster för affärskritisk verksamhet, användarmobilitet och molnlösningar. IoT, smarta hem och kontor.
 • Produktion: Täckning i komplexa miljöer. Automatisering, integritet och säkerhet, integration mellan produktionssystem. Smarta sensorer, massiv data, low latency.
 • Hälsa och Säkerhet: Person och patientdata, robust infrastruktur oberoende vid kris, livskritisk grupp- och personkommunikation.

Vårt erbjudande

Vårt breda utbud av tjänster gör att vi kan hjälpa er hela vägen, från planering, design, projektledning, installation, driftsättning och dokumentation till drift och underhåll. Våra kunder är stora och medelstora företag och organisationer på nationell och lokal nivå.

Mobila nät

Numera ser de allra flesta sin mobil som en naturlig del av sin vardag. Vi hjälper våra kunder att planera, bygga och underhålla de nät och system som krävs för att dessa ska fungera dygnet runt, årets alla dagar.

 • 5G utrullning (SWAP och nyetablering).
 • Byggnation och leverans av master och torn.
 • 3G nedmontering av äldre basstationer. Återvinning av nedtagen utrustning.
 • Radiolänk – projektering, installation och driftsättning.
 • Private networks – projektering, byggnation och driftsättning.
 • Modernisering av mobilnät (4G).
 • Modernisering av transmissionssystem (noder, backhaul mm).
 • Underhållstjänster av mobilnät, transmission och radiolänk.
 • Underhållstjänster och besiktningar av master och torn.

Inomhustäckning

 • Design, installation, verifiering, dokumentation, drift och underhåll av        samtliga teknologier (2G, 3G, 4G, 5G, Rakel, WiFi).
 • Mätuppdrag och lösningsförslag.
 • Design i verktyg från iBWave, en världsledande leverantör.
 • Byggnation av aktiva och passiva inomhusnät, även i tunnelmiljö, på arenor och liknande.
 • Driftsättning av såväl radiobasar som repeaters.
 • Felsökning, inklusive PIM-mätning.

Fördelar med Mobila nät från Eltel

 • Vi har erfarenhet från större och mindre utrullningar och projekt.

 • Vi kan agera både på nationell  och lokal nivå med en samlad projektledning.

 • Certifierade enligt bland annat ISO9001, 14001 och 45001 och Robust Fiber.

 • Vi har stort fokus på arbetsmiljö och certifiering.

 • Egen mastutbildning.

 • Hög närvaro med ca 1000 tekniker organiserade i 23 lokala team på 50 orter.

 • En SPOC (Single Point of Contact) som säkerställer service 24/7 tillsammans med våra  jourtekniker i hela landet.