Certifieringar

Eltel Sverige är, precis som övriga Eltelkoncernen, certifierat enligt ISO 45001, som är en certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö och ett verktyg för att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. 

Certifieringen ställer en rad krav bland annat kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. 

Det innebär att Eltel och våra kunder kan känna sig trygga i att Eltel har ett långsiktigt och systematiskt sätt att arbeta med dessa frågor.

Det innebär att Eltel och våra kunder kan känna sig trygga i att Eltel har ett långsiktigt och systematiskt sätt att arbeta med dessa frågor.