Stadsnät i ständig utveckling

Stadsnät i ständig utveckling

Vi har träffat Tom Nordal, Stadsnätschef på Trollhättan Energi, och pratat om stadsnätens utveckling och hur han ser på Eltel som samarbetspartner.

2 min

Hej Tom, berätta lite om er verksamhet!

- Trollhättan Energi ägs av Trollhättan stad och vi har ett uppdrag att vara en aktiv aktör i stadens utveckling, och ansvara för att ha en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, vara kostnadseffektiva och ge god service till våra kommuninvånare, säger Tom.

En viktig del av denna verksamhet är stadsnätet, där både privatpersoner, företag och kommunal verksamhet, är kunder med olika behov.

Eltel har sedan många år förtroendet att jobba tillsammans med Trollhättan Energi där Eltels tekniker jobbar med installation, service och underhåll av hela fibernätet tillsammans med Stadsnätets egen personal. 

- Den stora nyttan med att ta in Eltels tekniker är att vi får kontinuitet och stöttning för vår egen personal. Både i form av specialistkompetens, men även som extra resurs vid behov, säger Tom.

Vilka är era största utmaningar som stadsnätsägare?

- Som stadsnätsägare kan man aldrig slå sig till ro, utan vi jobbar med ständig utveckling och förbättring. Det viktigaste är att vi inte stannar, utan hela tiden blickar framåt. Självklart tittar vi på att följa den tekniska utvecklingen som t.ex. utbyggnad av nya 5G nätet, datacenter men även nya användningsområden som t.ex. kameraövervakning och IOT, berättar Tom. 

Det som händer just nu i omvärlden gör också att alla nät behöver ses över utifrån ett säkerhetsperspektiv så att man har ett säkert och skyddat nät. Det pågår ett stort projekt i branschen, MOU (Motståndskraft och Uthållighet) där PTS har gett Stadsnätsföreningen i uppdrag att etablera, stödja och utveckla en ökad beredskapsförmåga hos stadsnäten. Den satsningen är vi självklart en del av och arbetar aktivt med, både på kort och lång sikt.  

Ni har varit kund länge till Eltel, hur tycker du att samarbetet fungerar?

- Mycket bra! Vi har regelbundna möten där vi stämmer av utfört arbete, förbättringar och tittar framåt för att planera resurser utifrån vårt kommande behov. Vi uppskattar både kompetensen hos Eltels tekniker och att det är enkelt för oss att vara kund, avslutar Tom.