Eltel tecknar ramavtal för nedtagning av 3G-nätet

Eltel Sverige har tecknat ett fyrårigt tilläggsavtal till ett befintligt ramavtal med en ledande teleoperatör gällande nedmontering av det mobila 3G-nätet. Avtalet är värt cirka 35 miljoner kronor.

Ramavtalet omfattar planering, samordning och nedmontering av ett mobilt 3G-nät, inför övergången till nästa generations mobilnät.

- Eltel har en stark position på mobilområdet och vi är väl rustade att ha en drivande roll under de kommande åren i det teknikskifte som nu äger rum på mobilsidan. Det förtroende som vi fått med det här avtalet bekräftar vår förmåga inom detta viktiga och expansiva område, säger Leif Göransson, VD Eltel Sverige.

Det utökade förtroendet ger Eltel en möjlighet att ytterligare förstärka mobilverksamheten med ca 15-20 anställda. Eltel har påbörjat arbetet inom avtalet och kommer successivt att öka till full kapacitet vid årsskiftet.

Det fleråriga ramavtalet gäller från nu och fram till och med 31 december 2025.


Läs mer om avvecklingen av 2G och 3G-näten hos Post- och telestyrelsen


För mer information:
Jenny Egeland, Kommunikationschef, Eltel Sverige
Tel. +46 72 230 6986, jenny.egeland@eltelnetworks.se

 

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Eltel har 1 000 medarbetare i Sverige och är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.