Eltel tecknar ramavtal med Västra Götalandsregionen för byggnation av inomhusnät

Eltel har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Västra Götalandsregionen för Västfastigheters byggnader. Det innebär att Västfastigheters byggnader, så som sjukhus och resecentrum, i och med avtalet får uppdaterade och utbyggda inomhusnät. Eltels del av avtalet är värt cirka 30 miljoner kronor.

Avtalet omfattar installation, byggnation och service av inomhusnät och fibernät samt byte av
inpasseringssystem och larmsystem på vissa fastigheter.

- Inomhusnät är ett starkt växande område kommande år och vi ser nu fram emot att leverera
stabila nätlösningar till Västra Götalandsregionen och Västfastigheter och dess viktiga
fastighetsbestånd, säger Leif Göransson, VD Eltel Sverige.

Västfastigheter är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och ansvarar för byggnation och drift av
bland annat regionens sjukhus, resecentrum och Kriminalvårdens lokaler.

Avtalet gäller från och med nu till och med 2023-05-31 med option på två år.
 

För mer information:
Jenny Egeland, Kommunikationschef, Eltel Networks Infranet AB
Tel. +46 72 230 6986, jenny.egeland@eltelnetworks.se
 

 

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Eltel har 1 000 medarbetare i Sverige och är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.