Banbrytande stororder till Eltel Networks

Banbrytande stororder till Eltel NetworksLedningssystem till Försvarsmaktens HelikopterförbandEltel Networks Infranet AB har tillsammans med sin partner Thales vunnit ett avtal gentemot Försvarsmakten. Uppdraget gäller systemutformning, integration och leverans av ett helt nytt ledningssystem för Försvarsmakten.

Ledningssystem till Försvarsmaktens Helikopterförband

Eltel Networks Infranet AB har tillsammans med sin partner Thales vunnit ett avtal gentemot Försvarsmakten. Uppdraget gäller systemutformning, integration och leverans av ett helt nytt ledningssystem för Försvarsmakten. Respektive företags unika kunskaper och resurser har kompletterat varandra väl och möjliggjort ett attraktivt anbud som visade sig bli ett vinnande koncept för Försvarsmakten.

Systemet skall kunna användas av insatsförband från och med år 2014 och samtidigt kunna integreras med tidigare levererade ledningssystem till Försvarsmakten samt Nordic Battle Group. Eltel Networks ansvar är att designa, integrera, installera och leverera funktionsenheterna i systemet vilket motsvarar nästan all hårdvara omfattad av avtalet. Systemet består av en stor mängd funktionslådor där radio- och datautrustning skall installeras. Thales ansvarar för affären gentemot kunden och kommer att göra den övergripande systemutformningen.

– Det är väldigt viktigt för oss att vi har vunnit denna nya affär inom försvarssektorn. Det möjliggjordes tack vare våra goda referenser från tidigare affärer med Försvarsmakten, speciellt ledningssystemet för stridsbåtar. Det känns bra att vinna detta avtal i samarbete med vår partner, Thales, säger Casimir Lindholm, VD, Eltel Networks. 

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks
casimir.lindholm@eltelnetworks.com

Carin Andersson, presskontakt Eltel Networks
carin.andersson@eltelnetworks.com
Tel: +46 (0)8 585 372 24, +46 (0)70 543 72 24

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät bland annat för el- och telekommunikation. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 000 anställda fördelade över hela landet.