Eltel Networks blir medlem i Telias partnerprogram och sätter M2M i fokus

Eltel Networks blir medlem i Telias partnerprogram och sätter M2M i fokus Marknaden för M2M, Machine to machine, förespås en mycket stor tillväxt den närmaste tiden. Sverige ligger i framkant och om 5-10 år väntas 300 miljoner enheter vara uppkopplade och prata med varandra enbart i Sverige.

Gemensamt för de flesta M2M-lösningar är att det innebär ett behov av såväl installations- som servicetjänster i samband med att produkter eller kommunikationsmoduler ska implementeras. Det innebär att M2M är en naturlig del av Eltel Networks tjänsteportfölj. Som det ledande Infranetföretaget i norra Europa, specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets infrastruktur för telekom, data och el utför Eltel Networks årligen ett stort antal installationer av M2M-baserad utrustning.

"Ett brett tekniskt kunnande inom el- och telekommunikation i kombination med möjligheten att utföra installations- och servicetjänster över hela landet ger oss en stark position i Sverige på denna tillväxtmarknad", säger Casimir Lindholm, VD, Eltel Networks. 

Exempel på tjänster som Eltel Networks utför på området är installation och service av mätutrustning, videokonferenssystem samt informationssystem för luftfart, väg och järnväg. Eltel Networks har som exempel installerat ca 1 miljon fjärravlästa elmätare runt om i landet.

För att möta den starka marknadsutvecklingen lanserade Telia nyligen ett M2M partnerprogram tillsammans med flera av världens ledande leverantörer och specialister på området. Telias M2M Partnerprogram engagerar hela värdekedjan av aktörer i ett samarbete för att kunna erbjuda kompletta end-to-end lösningar till kunderna. Eltel Networks är nu ett av de företag som kvalificerats som partner.

"Telia har sedan flera år haft gott samarbete med Eltel Networks. Att man nu har kvalificerats till Telias M2M-program är av stort värde", säger Hans Dahlberg, Chef Industrial Services på TeliaSonera. "M2M-marknaden handlar främst inte om teknik utan framförallt om nyttan och de möjligheter det ger våra kunder. För att realisera dessa lösningar behövs starka partners i olika delar av värdekedjan, som samverkar för ett starkt erbjudande. Genom att komplettera Eltel Networks lösningar med andra partners styrkor i vårt M2M-partnernätverk, kommer vi tillsammans att kunna erbjuda marknaden kompletta och tillförlitliga M2M-lösningar och därmed hjälpa våra gemensamma kunder att dra fördel av denna teknik."

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks
casimir.lindholm@eltelnetworks.com

Telias presstjänst:
0771 77 58 30
press@teliasonera.com

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät bland annat för el- och telekommunikation. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 200 anställda fördelade över hela landet.