Eltel Networks vinner drift- och underhållsavtal med Sjöfartsverket

Eltel Networks Infranet AB har skrivit avtal med Sjöfartsverket om drift och underhåll av Sjöfartsverkets Kustradionät. Eltel Networks har tidigare utfört tekniska arbeten såsom förebyggande underhåll och felavhjälpning inom begränsade geografier. Med denna affär utökar Eltel Networks sitt åtagande att gälla för hela landet men också för att sköta all driftövervakning.

I uppdraget ingår att tillhandahålla kvalificerade tjänster i syfte att långsiktigt säkerställa en god tillgänglighet till systemets funktioner, bl a för sjöräddning, navigationsvarningar, trafikledning till sjöss, sjöövervakning, lotsning, mm.

- Sjöfartsverket (SjöV) har valt Eltel Networks som leverantör och samarbetspartner, för drift och underhåll av SjöV:s Kustradionät, för den kommande sexårsperioden. SjöV har gjort den bedömningen att Eltel Networks besitter erforderlig kompetens för uppdraget - samt har en regional organisation som är väl lämpad för en så pass geografiskt spridd utrustning som det här handlar om, säger Christer Johansson, Inköp, Sjöfartsverket.

- Vi är mycket glada över det förtroende som Sjöfartsverket visar oss. Avtalet innebär ett utökat åtagande för Eltel Networks med rikstäckande närvaro. Vi ser detta som ett gott betyg och en god referens för framtida uppdrag, säger Casimir Lindholm, VD Eltel Networks.

Avtalet med Sjöfartsverket träder i kraft 1 november.

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks
casimir.lindholm@eltelnetworks.com

Carin Andersson, presskontakt Eltel Networks
carin.andersson@eltelnetworks.com
Tel: +46 (0)8 585 372 24, +46 (0)70 543 72 24

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät bland annat för el- och telekommunikation. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 200 anställda fördelade över hela landet.