Eltel Networks bygger fjärde generationens mobilnät åt Huawei

Tilldelas samtidigt Huaweis prestigefyllda europeiska partnerpris

Eltel Networks har tecknat kontrakt med den kinesiska telekomleverantören Huawei att bygga fjärde generationens mobilnät, s.k LTE nät. Affären innebär att Eltel Networks får den största andelen av utbyggnaden och kommer att ansvara för installation och driftsättning av både radiolänk och radiobasstationer. Ägare för nätet som ska byggas över hela landet är Net4Mobility, vilket är ett samägt bolag mellan Tele2 och Telenor.

Denna affär känns väldigt spännande för oss då Huawei är en stark spelare som de senaste åren tagit marknadsandelar i hela världen inom både fasta och mobila nät. Ytterligare ett kvitto på att vårt samarbete med Huawei fungerar mycket väl är att vi som en av två leverantörer i Norden har fått motta ett pris för bästa partner i vår geografi, säger Casimir Lindholm, VD Eltel Networks Sverige.

 För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks Sverige
casimir.lindholm@eltelnetworks.com

Carin Andersson, presskontakt Eltel Networks
carin.andersson@eltelnetworks.com 
Tel:  +46 (0)70 543 72 24

 Om Eltel Networks Infranet AB 
 Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät bland annat för el- och telekommunikation. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 000 anställda fördelade över hela landet.