Eltel Networks får förnyat förtroende hos SL

Efter utvärdering av anbuden i SLs (Storstockholms Lokaltrafik) upphandling av ICT-underhåll har Eltel Networks återigen visat att de lämnat det för SL mest konkurrenskraftiga anbudet, där kvalitet och pris vägts samman. Eltel Networks har därmed erhållit förnyat förtroende att utföra ICT-underhåll på SLs uppdrag.

Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät och i avtalet med SL medverkar Eltel Networks till att IT- och telesystem för buss- och spårtrafik i Stockholms län fungerar dygnet runt året om.

Vårt samarbete med SL har fungerat väl och vi är stolta över att SL vill fortsätta med oss som entreprenör. Sedan starten, 2005, har vi levererat en högkvalitativ tjänst samt skapat en effektiv verksamhet där SL har stor nytta av den detaljerade uppföljning SL får över fel som uppstår i system och anläggningar, säger Casimir Lindholm, VD, Eltel Networks.

Över 700 000 personer reser varje vardag med Storstockholms Lokaltrafik och Eltel Networks uppdrag är att dygnet runt utföra felavhjälpning och underhåll av SLs teletekniska system och därmed bistå SL att hålla trafiken igång med minimala störningar. Arbetet omfattar hela tunnelbanan och de spårvägar som SL ansvarar för (t.ex. Nockebybanan, Roslagsbanan, Tvärbanan, Saltsjöbanan, Lindingöbanan samt SLs busstrafik). De system som ingår är allt ifrån transmission till trafikinformationsskyltar, trygghetskameror, lås, brand, kylanläggningar mfl.

Eltel Networks har haft förtroendet sedan 2005 och nu väljer SL att förnya sitt avtal. Avtalet träder i kraft redan per 1 juni medan underhållet av SLs anläggningar sätter igång 1 november 2010 och avtalet löper fram till den 31 oktober 2013 med möjlighet till förlängning till och med 2017.

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks
casimir.lindholm@eltelnetworks.com

Carin Andersson, presskontakt Eltel Networks
carin.andersson@eltelnetworks.com
Tel: +46 (0)8 585 372 24, +46 (0)70 543 72 24

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät bland annat för el- och telekommunikation. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 200 anställda fördelade över hela landet.