Eltel presenterar intelligenta nät i London

Eltel presenterar intelligenta nät i LondonEltel deltog i ett europeiskt seminarie, "Hur framtidens nät blir verklighet" i London den 16 till 17 juni. Seminariet organiserades av SMI-gruppen som är världsledande inom business to business information.

Eltel deltog i ett europeiskt seminarie, “Hur framtidens nät blir verklighet” i London den 16 till 17 juni. Seminariet organiserades av SMI-gruppen som är världsledande inom business to business information.

Temat för seminariet var hur förnyelsebara energikällor och intelligenta nät påverkar elnät och elindustrin. Seminariets huvudtalare kom från Eon, Vattenfall, Fortum, IBM, ABB samt internationella och lokala myndigheter och rådgivare.

Från Eltel deltog Janne Raatikainen, försäljningschef, i seminariet. Han gav en presentation med kort översikt av Eltel som företag och elmarknaden i Finland. Presentationen handlade också om AMR-mätarbyten och Eltels syn på intelligenta nät. 

I AMR-delen talade Janne om hur ett välplanerat utrullningsprojekt borde se ut. Men även om Eltels goda resultat av flera projekt som har implementerats i de nordiska länderna.

När han talade om intelligenta nät täckte han in Eltels syn på branschens utveckling. ”Det finns många möjligheter inom förenade EL och TELE tjänster för oss. De finns inom områdena för förnyelsebar energi, mätning och kontroll av näten. Dessutom är det viktigt att företag skapar gemensamma erbjudanden”.

Eltels nuvarande erbjudande täcker ungefär 75 % av de antagna tjänsterna för intelligenta nät. Det förväntas att både AMR och intelligenta nät kommer att öka den totala marknaden för Infranet  med 20 %, Alla partners drar fördel av den nya utvecklingen; högre nättillgänglighet, bättre förutsägbarhet, sammanlänkade processer, större volymer, bättre avkastning på investeringar och lägre kostnader. Janne avslutade sin presentation med följande sammanfattning kring Eltels förmåga inom intelligenta nät:

  • Eltel är föregångare inom intelligenta nät med störst antal AMR-installationer i de nordiska länderna.
  • Eltel har erfarenhet och geografisk närvaro som möjliggör både landsomfattande och internationell verksamhet.
  • Eltel erbjuder tjänster av världsklass och utförande av stora projekt för MV- och HV-nät.
  • Eltel fokuserar på produkt- och processutveckling med befintliga kunder.

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks
casimir.lindholm@eltelnetworks.com

Carin Andersson, presskontakt Eltel Networks
carin.andersson@eltelnetworks.com
Tel: +46 (0)8 585 372 24, +46 (0)70 543 72 24

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät bland annat för el- och telekommunikation. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 200 anställda fördelade över hela landet.