Eltel Networks bygger områdes- och anslutningsnät till Framtidenkoncernen i Göteborg

I Göteborg har Eltel Networks för kunden Framtidenkoncernen fått förtroendet att ansluta etapp 2A, innefattande 3 986 anslutningar som avser områdesnät samt anslutningsnät.

 Uppdraget berör bolagen Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB och Förvaltnings AB Göteborgslokaler med fastigheter belägna i stadsdelarna Bergsjön, Gamlestaden och Fjällbo Park i Göteborg.

De kommunala fastighetsbolagen har för avsikt att tillhandahålla ett större antal av sina hyresgäster möjlighet att få tillgång till bredband med stor valfrihet för hyresgästerna beträffande tillgängliga tjänster. För detta ändamål har bolagen beslutat att bland annat anlägga ett sammanbundet Passivt Bredbandsnät, vilket inkluderar områdesnät, anslutningsnät och fastighetsnät, mellan och på de aktuella fastigheterna.

Vi är stolta över att Framtidenkoncernen valt oss som entreprenör. Det tar vi som ett bevis på att vi är en mycket kvalificerad och kompetent samarbetspartner. En stor bredbandsutrullning sker i Göteborg och det är roligt att vi på Eltel Networks är en del i den”, säger Casimir Lindholm, VD, Eltel Networks. 

Projektet startade i april 2010 och löper till 1 oktober 2010.  

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks
casimir.lindholm@eltelnetworks.com 

Carin Andersson, presskontakt Eltel Networks
carin.andersson@eltelnetworks.com 
Tel: +46 (0)8 585 372 24, +46 (0)70 543 72 24 

Om Eltel Networks Infranet AB

Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät bland annat för el- och telekommunikation. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 200 anställda fördelade över hela landet.