Eltel Networks satsar på smarta elnät

Framtidens "Smart Grid" (smarta elnät) ska leda till bättre användning av våra energiresurser och industrin står inför en betydande förändring. Smart Grid kommer att påverka både el- och telekomvärlden. Eltel Networks deltar aktivt för att vara med och påverka den utvecklingen.

Eltel Networks kommer att finnas med i utvecklingen av framtidens nät med hjälp av partners och andra intressenter vill Eltel Networks hålla sig i framkanten av utvecklingen. Inom smarta elnät finns många potentiella utvecklingsområden och Eltel Networks kommer att utföra projekt som leder till att Sverige blir mer miljövänligt och hjälper till att klara de uppsatta miljömålen. Här innefattas tjänster som till exempel att installera; laddstolpar till elbilar som minskar Co2 utsläpp – bättre kommunikation i elnäten – som gör att nya energikällor kan balanseras, utrustning som har en ökad verkningsgrad – mindre förluster, utrustning som automatiserar elnäten – gör att nya energikällor kan balanseras.

Komplexiteten i elnäten ökar vilket ökar behovet av högre kompetens vid driftsättningar och felsökning. Det är kombination av el, tele och kommunikation som är nyckeln för att ha en effektiv felsökning då fel uppstår vilket är kärnkompetens inom företaget, säger Casimir Lindholm, VD Eltel Networks i Sverige.

Smart Grid är nödvändigt för att uppfylla Sveriges och Europas miljömål vad gäller förnyelsebar energi och CO2 utsläpp. Där är klimatkraven:
• 20 % minskning av koldioxidutsläppen
• 20 % förnybar energi (för närvarande strax över 8,5 %)
• 20 % högre effektivitet i energianvändningen 

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks, Sverige
casimir.lindholm@eltelnetworks.com

Carin Andersson, presskontakt Eltel Networks
carin.andersson@eltelnetworks.com
Tel: +46 (0)8 585 372 24, +46 (0)70 543 72 24

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät bland annat för el- och telekommunikation. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 000 anställda fördelade över hela landet.