Trafikverket ICT tilldelar Eltel Networks kontrakt för underhåll och entreprenad

Trafikverket ICT har i en nyligen avslutat upphandling valt att tilldela Eltel Networks Infranet AB ett flerårigt avtal för underhåll och entreprenad. Avtalet omfattar drift och underhåll av Trafikverket ICTs anläggningar i hela Sverige. avtalet, som startar 2010-12-01, är på tre år med option på ett års förlängning. Värdet på kontraktet uppskattas till 300 MSEK över hela avtalsperioden.

"Eltel Networks har levererat ett genomarbetat anbud med bra upplägg och en väl presenterad utförandeplan per teknikområde, helt klart det mest fördelaktiga anbudet med avseende på pris och kvalitet och vi ser samarbetet med Eltel Networks som långsiktigt", säger Anders Sandin, chef Produktion inom Trafikverket ICT.

Eltel Networks har mångårig erfarenhet av denna typ av avtal och är vana att arbeta i entreprenader med stor geografisk spridning. Vidare har Eltel Networks en gedigen vana vid arbete i spårmiljö och har visat sig ha bra rutiner för entreprenader av denna typ och Eltel Networks kommer att använda sig av sin rikstäckande teknikerkår för utförandet samt Signaltekniker "SISÄ".

Det unika med denna affär är att Trafikverket ICT genom denna upphandling för första gången byter entreprenör för drift och underhåll av sina anläggningar. Trafikverket ICT är ny kund som har stora framtida planer vilket kommer ge Eltel Networks möjligheter för framtida affärer.

"Detta är en väldigt viktig framgång för oss, och är resultatet av att vi har en bred och hög kompetens hos våra tekniker, samt att vi finns över hela Sverige. Detta värderas av kunder med högt ställda krav på leveransförmåga och korta inställelsetider", säger Casimir Lindholm, VD för Eltel Networks Sverige.

Kontraktet kan komma att innebära några nyanställningar men till största delen kommer befintlig personal att användas för dessa uppdrag.

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks
casimir.lindholm@eltelnetworks.com 

Carin Andersson, presskontakt Eltel Networks
carin.andersson@eltelnetworks.com 
Tel: +46 (0)8 585 372 24, +46 (0)70 543 72 24

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät bland annat för el- och telekommunikation. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 000 anställda fördelade över hela landet.