Eltel Networks i nytt långt underhållsavtal med Svenska Kraftnät

Eltel Networks Infranet AB har skrivit ett nytt långt underhållsavtal med Svenska Kraftnät. Avtalet gäller underhåll av ledningar med en spänningsnivå på 220 kV – 400 kV.

Svenska Kraftnät är ett affärsverk som äger och driver det nationella stamnätet i hela Sverige som består av stationer och ledningar med en spänningsnivå på 220kV-400kV. Om- och nybyggnation, underhåll, och service av dessa anläggningar utförs och upphandlas kontinuerligt.

 

Affären är strategisk viktig då vi genom detta åtagande kan bibehålla och utveckla kompetens inom stam- och regionnätområdena. Vårt samarbete med Svenska Kraftnät har fungerat väl och vi är stolta över att Svenska Kraftnät har valt oss för att underhålla stamnätet i Sverige, säger Casimir Lindholm, VD, Eltel Networks.

Eltel Networks har under den senaste avtalsperioden som har varat under sex år ansvarat för cirka 80 % av underhållet på ledningsnätet. I underhållet ingår besiktning och åtgärder efter besiktning. En ny upphandling har nu genomförts för en avtalsperiod på sex år med start 2011. I denna upphandling har Eltel Networks ökat sin andel till att nu få ansvar för 100 % av ledningsnätet och ett nytt avtal har skrivits.

Vi ser fram mot ett gott samarbete med Eltel Networks under den kommande avtalsperioden, säger Mikael Engvall, chef Nätplanering och Förvaltning på Svenska Kraftnät.

Uppdraget omfattar en total ledningslängd på 1 500 mil.

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks
casimir.lindholm@eltelnetworks.com

Carin Andersson, presskontakt Eltel Networks
carin.andersson@eltelnetworks.com
Tel: +46 (0)8 585 372 24, +46 (0)70 543 72 24

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät bland annat för el- och telekommunikation. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 200 anställda fördelade över hela landet.