Eltel Networks vinner ännu en affär med Trafikverket

Eltel Networks har ännu en gång fått förtroendet att vara partner till Trafikverket. Affären innebär att Eltel Networks kommer att utföra förebyggande och felavhjälpande underhåll dygnet runt på Trafikverkets ITV-system. I uppdraget ingår även installationer av nya anläggningar. Entreprenaden gäller Muskötunneln, Södra Länken, Norrortsleden, Eugeniatunneln samt öppningsbara broar och ytvägnätet i Stockholm.

Eltel Networks har lång erfarenhet som entreprenör åt Trafikverket. Genom denna affär hjälper Eltel Networks Trafikverket att få in information om trafikläget i deras vägnät i Stockholmsområdet.

- Med denna affär har vi tagit ytterligare ett steg i bli en viktig partner till Trafikverket. Vi har bra kunskap och ett bra team av duktiga medarbetare med stort förtroende hos beställaren. Trafikverket utvecklar hela tiden sina tekniska anläggningar, såväl i Stockholm som i övriga landet. Det är spännande att Eltel Networks får vara delaktiga i det arbetet, säger Casimir Lindholm, VD, Eltel Networks.

Avtalet trädde i kraft den 14 juni och löper fram till mitten av maj 2013 med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år. Från 1 april har Trafikverket tagit över byggande och drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. 

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks, Sverige
casimir.lindholm@eltelnetworks.com

Carin Andersson, presskontakt Eltel Networks
carin.andersson@eltelnetworks.com 
Tel: +46 (0)70 543 72 24

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät bland annat för el- och telekommunikation. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 000 anställda fördelade över hela landet.