Eltel etablerar sig i England

Eltel etablerar sig i England – har tillsammans med Carillion Plc vunnit kontrakt med National Grid.

Ett joint venture (konsortium), bildat av Eltel Networks och Carillion har tilldelats status som partner för genomförandet av engelska National Grids kommande investeringsprogram avseende deras 400 kV kraftledningsnät.

Eltel Networks har tillsammans med deras engelska joint venture partner Carillion tilldelats status som partner för genomförandet av den engelska stamnätsoperatören National Grids kommande investeringsprogram avseende uppgradering och nybyggnation av deras 400 kV kraftledningsnät i England och Wales.

Eltel Networks-Carillion kommer i samarbete med National Grid inom ramen av ett s.k. alliansavtal att utföra delar av deras program om £22 miljarder avseende investeringar i deras stamnät t.o.m. 2017, inklusive upprustning och uppgraderingar av deras luftledningsnät.

Martin Dahlgren, BU Transmission, Eltel Networks, lägger till: “Vi är mycket nöjda med resultatet av denna upphandling och att National Grid har sett det kombinerade värdet av våra två företag. Vi kan nu tillsammans bygga en stabil och permanent position på denna nya marknad.”

Graham Carr, VD för Carillion Utility Services, säger: “Potentialen i detta avtal är av stor vikt för oss. Arbetet med att uppgradera National Grids nät kommer att ske i steg från nu t.o.m. 2017, vilket innebär att det är mycket viktigt att få chans att få vara med från början. Vi är också mycket glada att få arbeta tillsammans med en av Europas ledande aktörer på transmissionsmarknaden – Eltel Networks. Deras bakgrund och kompetens inom konstruktion och byggnation av transmissionsnät är ett utmärkt komplement till Carillion’s erfarenhet och systemkunnande inom projektgenomförande.”

National Grid’s investeringsprogram inkluderar modernisering, uppgradering och nybyggnation av deras omfattande 400 kV luftledningsnät i England och Wales.

Avtalet trädde i kraft 31 oktober och inledningsvis kommer Eltel–Carillion-alliansen att fokusera på att bygga upp en omfattande organisationsstruktur och resursbas inför den kommande genomförandefasen.

För mer information:
Martin Dahlgren, President of BU Transmission, tel +46 70 543 54 70, martin.dahlgren@eltelnetworks.se
Rik Kendall, Head of PR and Publicity, Carillion Energy Services +44 (0)191 245 8342

Om Eltel
Eltel Networks har 7,700 anställda och omsätter ca 8 miljarder sek. Från sin bas i Norden har Eltel expanderat in i Baltikum, Polen och Tyskland. Eltel bygger, installerar och underhåller samhällets kritiska infrastruktur, baserat på ett väl fungerande samspel mellan el, tele och IT. Inom elöverföringssektorn levererar Eltel specialiserade tjänster och produkter inom konstruktion, byggnation, modernisering och underhåll av transmissionsledningar och transformatorstationer.

Om Carillion Plc
Carillion Plc är en engelsk företagsgrupp som omsätter £5.1 miljarder med ca 50,000 anställda och med verksamhet i Storbritannien, Mellan Östern och Kanada. Carillion har erfarenhet och kunnande från stora infrastrukturprojekt och har genom sina många förvärv 40 års kunnande inom kraftkabel och transformatorstationer för region- och stamnät.