Eltel får fortsatt förtroende av EON

Genom ett nyligen undertecknat ramavtal som träder i kraft 1 januari 2012 får Eltel fortsatt förtroende av EON att vara huvudentreprenör inom EONs område i Södra Nord, samt en av projektentreprenörerna i Norra Nord, Stockholm, Västra Småland, Halland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Norra Skåne.

Avtalet gäller i tre år med option på ytterligare ett år och omfattar service, ny- och ombyggnadsprojekt på Eon Elnäts anläggningar i området.

- Vi är mycket glada över att EON har gett oss fortsatt förtroende för denna affär och att vårt samarbete fortsätter kommande år , säger Casimir Lindholm, VD, Eltel Sverige.