Eltel har lanserat nytt varumärke och stärker sin position inom Infranet

Eltel har lanserat en ny image och på samma gång lanserat en ny hemsida.

"Efter att i 10 år varit pionjär för att etablera Infranet som ett begrepp och lett utvecklingen av outsourcing för nätägare och operatörer på den nordiska marknaden ansåg vi att det låg i tiden att förnya vårt varumärke", säger Axel Hjärne, VD och koncernchef för Eltel Group. "Eltels nya varumärke lyfts tydligt fram på vår nya hemsida. Kärnan i förändringen är att vi kommer att täcka de olika behoven inom Infranet mer tydligt. Våra erbjudanden täcker 11 olika områden av kundsektorer alltifrån Kraft till Telekom till Transport till Homeland Security, och slutligen till Företagskommunikation."

Som en del av den nya marknadsstrategin har Eltel inrättat nya internationella affärsenheter med följande utnämningar:
- Fredrik Häggström, Ansvarig för Eltel Rail
- Sonny Nielsen, Ansvarig för Eltel Mobile Telecom

Sonny Nielsen kommer även att fortsätta som VD för Eltel Danmark. Han är också tillförordnad ledare för den internationella affärsenheten Smart Metering, tills utnämningen av en ny ledare sker. Andra internationella affärsenheter är Power Transmission, Homeland Security och Aviation.

Eltel stärker också sin position som utvecklare och leverantör av tjänster inom Smart Grid, smarta elnät. Janne Raatikainen har tillträtt som ansvarig för Eltels affärer inom Smart Grid. Nu lanserar Eltel även nya lösningar för ställverk, vindkraft och laddstationer av elfordon. "Vi förväntar oss att dessa nya områden blir en betydande del av Eltels framtida försäljning", säger Axel Hjärne. "Eltel har en utmärkt position med specifik kunskap inom områdena el, telekommunikation och IT. Vår kompetens och vår kundupplevelse är unika i branschen, och vi siktar på att vara den absolut ledande inom dessa sektorer. "

Det händer mycket

Eltel har nyligen tecknat nya avtal med kunder inom områden för framtida tillväxt. Dessa omfattar IT-infrastruktur inom Järnväg, 5-årigt avtal med Banedanmark. Eltel ansvarar för drift, underhåll, rådgivning och övervakning av sändningsutrustning. Bara ett par månader tidigare vann Eltel ett liknande, 3-årigt avtal med svenska Trafikverket, för drift och underhåll av deras el-, signal- och teleutrustning i hela Sverige. I december tecknade Eltel ett avtal gällande ett projekt att bygga vindkraftverk i Estland. Inom Smart Metering har Eltel påbörjat installation av 0,5 miljoner mätpunkter för Fortum i Finland. Eltel tecknade också nytt kontrakt med försvarsindustrin i Sverige i slutet av 2010.

För att läsa mer om det nya varumärket klicka på "Boosting Infranet Quality" och "Infranet Solutions" på vår hemsida.