Eltel skriver två nya avtal med Fortum

Genom ett avtal som trädde i kraft 1 januari 2011 har Eltel fått förtroendet att överta ansvaret för Fortums berednings- och planeringsresurser i Stockholm, Dalarna och Hälsingland. Avtalet är på två år och innebär att Eltel får ett större åtagande i projekten mot Fortum. Detta innebär i sin tur att Eltel kommer att utföra turnekey-projekt som innefattar planering, projektering samt utförande.

- Fortums kunder ställer höga krav på elleveranssäkerhet och det är och kommer fortsatt att vara vårt fokusområde. De företag vi nu har tecknat avtal med har fält- och beredartjänster som sin kärnverksamhet och arbetar ständigt med att utveckla dessa för att ligga i framkanten, och där kommer även den mycket kompetenta och erfarna personal som nu går över från oss att bidra starkt. Därför tror vi att denna lösning blir den bästa för våra kunder, säger Mats Ählberg, VD, Fortum Distribution.

Eltel har dessutom fått förtroendet att ta över Fortums samtliga resurser som arbetar med spänning, vanligen benämnt i branschen som AMS eller Live work. Avtalet är på fyra år med option på ytterligare två år. Denna affär innebär att Eltel kommer att utföra stora delar av Fortums behov av dessa tjänster i hela Sverige. Eltel blir genom avtalet ett av få företag i Sverige som har isolerade skyliftar där man har möjlighet att utföra projekt utan att koppla bort spänningen. Genom att kunna erbjuda Fortum och andra kunder AMS-tjänster tar Eltel ytterligare ett stort steg i att utveckla och förädla sina erbjudanden inom el.

Affärerna omfattar totalt cirka 20 personer som kommer att erbjudas anställning hos Eltel.

- Eltel Networks satsning på El startade för drygt fyra år sedan och i och med dessa två affärer kan vi fortsätta erbjuda våra kunder service på flera orter i landet och speciellt i de större projekten. Vi hälsar våra nya medarbetare välkomna, säger Casimir Lindholm, VD, Eltel Networks.

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks, Sverige
casimir.lindholm@eltelnetworks.com

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel Networks är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät bland annat för el- och telekommunikation. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 000 anställda fördelade över hela landet.