Eltel stänger 2010 efter ytterligare ett starkt år

Eltel Group rapporterade en 5,0% operativ EBITA under 2010, trots relativt låg efterfrågan på marknaden under första halvåret. Med 43.1 MEUR av operativa EBITA, hade Eltel för tredje året i rad ett starkt resultat under en period som i allmänhet har varit en lågkonjunktur för industrin och världsekonomin. Med detta resultat, rankas Eltel som en av ledande leverantörerna inom Infranetbranschen i Europa.

Eltelkoncernens omsättning uppgick till 856.4 MEUR under 2010, en minskning med 1,8% jämfört med året innan. Under första halvåret 2010 minskade försäljningen med 10% jämfört med 2009, medan den andra halvan av 2010 visade en mycket stark återhämtning med 6% ökning av försäljningen jämfört med samma period 2009.
 
"Tack vare vår breda tjänsteportfölj och en stark närvaro på marknaden kunde vi utnyttja marknadspotentialen fullt ut under andra halvåret 2010. Även om vi inte riktigt når de absoluta talen för 2009, är vi glada att vara tillbaka på tillväxt", säger Axel Hjärne, VD och koncernchef för Eltel.

Under året har Eltel vunnit nya betydande avtal i sina väletablerade segment för el och telekommunikation. Inom järnvägsområdet har Eltel tecknat nytt femårigt avtal i Sverige och Danmark och inom Smart Grid har Eltel positionerat sig som den ledande leverantören i norra Europa. Eltel är även väl förberedda för att vinna nya kontrakt i Baltikum, Polen, Tyskland och övriga europeiska länder eftersom man har erfarenhet av att byta över tre miljoner elmätare. Nya utvecklingsområden omfattar även nätverk för laddning av elfordon och vindkraftverk.

"Som ett resultat av vår erkända konkurrenskraft och vårt proaktiva förhållningsätt till innovation, är Eltel väl förberedda på att möta de framtida utmaningar som ges inom Infranetbranschen. Som grundare av Infranetbranschen, kommer vi i år att fira vårt 10-årsjubileum. Förändringarna inom telekom- och elmarknaderna har varit stora under denna tid. Vår ambition är att vi fortsätter öka prestandan inom Infranet i vårt samhälle", fortsätter Axel Hjärne.

Eltel Groups kapitalstruktur stärktes avsevärt genom en överenskommelse med de största ägarna och långivarna i juli 2010 gällande omstrukturering av balansräkningen. Som ett resultat av överenskommelsen ökade det egna kapitalet med 190.1 MEUR. "Detta ger oss en god finansiell grund att fortsätta som en trovärdig partner för våra kunder, både gällande långsiktiga serviceavtal och nya större projekt," säger Axel Hjärne.

"En stor del av Eltels framgång är vår personal. Eltels medarbetare har visat stor beredskap för de förändringar som världen omkring oss har genomgått. De huvudsakliga drivkrafterna för vår utveckling är specialisering, delegering och proaktivitet. Alla dessa behövs för att uppfylla de förväntningar som våra kunder och partners har idag och i framtiden", avslutar Axel Hjärne.