Eltel stärker sin position inom Smart Metering

- Anställer Jonas Vestin som chef för affärsenheten Eltel Smart Metering. Efter att framgångsrikt ha positionerat sig som ett ledande företag för Smart Metering tar nu Eltel nästa steg och anställer Jonas Vestin, närmast från Oracle, som chef för enheten Smart Metering.

Eltel har en etablerad position som norra Europas ledande installatör av Smart Metering system, också kallat AMM eller AMR. Företaget har installerat 3 miljoner mätare sedan 2006 och har goda referenser både i Finland och Sverige åt företag som Vattenfall och E.ON. I början av mars i år skrev även Eltel i Danmark ett betydande kontrakt som huvudentreprenör för ytterligare 150 000 mätare, där avtalet bygger på Echelons teknologi.

Eltel kan nu med glädje meddela att Jonas Vestin tillträder som chef den 1 april 2011. Jonas har gjort en imponerande karriär hos Oracle, där han haft flera olika befattningar; alltifrån från systemintegration och projektledning, och slutligen till högre säljbefattningar i Sverige, EMEA och Storbritannien.

- Det är med stor spänning och entusiasm jag ser fram emot att leda Eltels nya affärsenhet. Energisegmentet är i sin helhet inne i ett kritiskt förändringsskede i en ny dynamisk värld. Smart Metering kommer att vara ett av de viktigaste verktygen för att möjliggöra en positiv förändring. Eltel har ett försprång inom Smart Metering och jag ser fram emot att framgångsrikt kunna bidra genom min nya roll, säger Jonas Vestin.

Sonny Nielsen, nuvarande VD för Eltel i Danmark, har nyligen utsetts som ansvarig för Eltels internationella affärsenhet inom mobila telenät och har framgångsrikt lett AMM-verksamheten (Smart Metering) på Eltel under de senaste åren. Enheten inom mobila telenät är också ansvarig för företagets affärer inom Företagskommunikation. Sonny fortsätter som VD för Eltel i Danmark.

- Implementeringen av Smart Metering i Europa är ännu i sin linda och flera stora projekt är under utveckling. Att Jonas Vestin, med sin starka bakgrund inom internationella affärer, IT och komplexa systemintegrationer, börjar hos oss ser jag som ett viktigt tillskott till vårt redan etablerade Smart Metering team. Nu är vi ännu bättre rustade att vinna ytterligare framtida projekt, säger Axel Hjärne, Koncernchef för Eltel.


Mer information
Axel Hjärne, VD och Koncernchef
08-585 376 99