Eltel tar hem stororder gällande byggnation av el- och optoanläggningar till vindparker i Jämtland

Eltel har fått förtroende att förlägga el- och optokablar inom två vindkraftsparker; Stamåsen (26 vindkraftverk) och Mörttjärnsberget (37 vindkraftverk) i Jämtland. I avtalet ingår även byggnation av två transformatorstationer på 130 kV respektive 220 kV i områdena. Kunden är Statkraft SCA Vind AB.

- Det känns otroligt bra att vi har fått förtroendet för dessa affärer. Vi bidrar inte bara till samhällets utveckling genom att bygga telenät, utan även genom att skapa förutsättningar för förnyelsebar energi tillsammans med Sveriges fjärde största elproducent Statkraft, säger Casimir Lindholm, VD, Eltel Sverige. 

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Networks, Sverige
casimir.lindholm@eltelnetworks.com
Tel: 08 585 376 00

Carin Andersson, Kommunikationschef Eltel Networks, Sverige
carin.andersson@eltelnetworks.com
Tel: 08 585 376 00

Om Eltel
Eltel bygger, installerar och underhåller Infranetlösningar baserade på ett effektivt samspel mellan, el, telekom och IT. Eltel är specialiserade på att kombinera dessa teknologier till en ny intelligent infrastruktur, kallad Infranet, vilken nu växer fram och är dedikerad att förbättra viktiga tjänster i vårt samhälle. I Sverige har Eltel ca 1 800 anställda.